Kohtla-Järve VKG TSIRKULATSIOONIÕLI PUHASTAMISE SEADMETE HOONE

Aasta:
Katusetöid: 250 m2