Katevara OÜ teenused

Katevara teenused

Katevara OÜ on katuse- ja fassaaditöödele spetsialiseerunud ehitusettevõte. Oma klientidele eelistame pakkuda valdkonnapõhist täisteenust projekteerimisest kasutusloani.

Lamekatused

 

 • Spetsialiseerunud SBS-katete paigaldamisele.
 • Suur kogemus uusehituste ja renoveeritavate hoonetega. 
 • Osutame konsultatsiooniteenust reoveerimisülesande koostamisel.

 

Viilkatused

 

 • Koostööpartneriteks juhtivad katusematerjalide tootjad-tarnijad.
 • Pakume terviklahendusi (koos renoveerimisprojekti koostamisega) kui ka fragmenditöid (vihmaveesüsteemide paigaldamine).

 

Fassaadid

 

 • Ehitame puit- ja profiilkarkassil fassaade.
 • Karkassfassaadi katteks kasutame alumiinumplaat-, tsementplaat- ja profiilplekkkatteid.
 • Koostöö juhtivate tootjate ja tarnijatega.

 

Kergpaneelid

 

 • Paigaldame kergseinapaneele koos mehanismide ja sõlmede lahendamisega.
 • Koostöö juhtivate tootjate ja tarnijatega.

 

Dokumentatsioon ja kasutusload

 

 • Kui olete avastanud, et Teie hoone puudub ehitusregistris (www.ehr.ee) või sellel puudub kasutusluba, ehitusregistri andmed ei vasta tegelikkusele, oleks mõistlik sellega tegeleda juba täna. Oluline on teada, et korrastamata andmete tõttu võib kohalik omavalitsus hooletuid kinnisvaraomanike trahvida kuni 10 000€ ulatuses. Võtke meiega ühendust ja aitame seadustada teie kinnisvara.
 • Konsulteerime klienti ja aitame ehitise kasutusloa menetlemisel, puuduoleva dokumentatsiooni vormistamisel ning hankimisel. Kontrollime hoone üle ja anname tagasisidet võimalike puuduste osas. Samuti kanname ehitusregistrisse sisse ajakohased andmed ning suhtleme kohaliku omavalitsusega. Menetlusprotsessi käigus hoiame teid kursis toimuvaga kuniks kõigilt ametkondadelt on kooskõlastused kasutusloa kõlblikkuse kohta saadud- tulemuseks seaduslik ehitis.

  Täpsema info saamiseks võtke meiega julgelt ühendust!

 

 • Osutame kliendile mõõtmis- ja konsultatsiooniteenust vahetult objektil.
 • Lahendame sõlmüleminekud ja koostame objektidokumentatsiooni.
 • Koostöö edu ja eeldus on sõlmlahendulikud eelkokkulepped (eskiisid) ja omaniku järelevalve!
 • Insenertehnilised konsultatsioonid ja kasutuslubade taotlemine.