Kohtla-Järve Põhja allee 9

Aasta:
Katusetöid: 1050 m2